Get Adobe Flash player

modul versii sajta dlya slabovidyashchikh joomla

  

Sognaeva Oksana Anatolevna

Согнаева Оксана Анатольевна 

Тренер преподователь по фигурному катанию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Согнаева 001Согнаева 002Согнаева 003Согнаева 004  Согнаева 005Согнаева 006  Согнаева 007Согнаева 009  Согнаева 010Согнаева 011